Богуцька Людмила  Що може бути підставою недійсності шлюбного договору?
//Юридичний вісник України. - 2019 - №41. - С.15  ( 17.10.2019 )

 Відповідно до практики Верховного Суду недійсним критерієм правозгідності (правомірності) шлюбного договору є, по-перше, відсутність суперечностей між його змістом та вимогами закону, тобто відповідність договору імперативним нормам та, по-друге, дотримання моральних засад суспільства.

Касаційний цивільний суд ВС у своїх постановах звертає увагу на те, що договір, у тому числі шлюбний договір, насамперед є категорією цивільного права, а відповідно до статті 8 СК України у випадках договірного регулювання сімейних відносин повинні застосовуватися загальні норми статей 3, 6 ЦК України щодо свободи договору, а також глав 52, 53 ЦК України щодо поняття та умов договору, його укладення, зміни й розірвання. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/shho-mozhe-buty-pidstavoyu-nedijsnosti-shlyubnogo-dogovoru/