Ільяшов Богдан  Розірвання шлюбу та поділ спільного майна подружжя
//Урядовий кур'єр. - 2019. - №209. - С.6-7  ( 01.11.2019 )

Розлучення подружжя завжди є емоційним, болісним та спірним процесом. З вашого питання є незрозумілим, чи була народжена в шлюбі дитина (діти) чи ні, тому розглянемо всі випадки розірвання шлюбу.

Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя або одного з них, а також за спільною заявою подружжя (або за позовом одного з подружжя) на підставі рішення суду.

Розглянемо перший випадок, в якому шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до ч.1 статті 106 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 року за №2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) (далі — СК) подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. 

Згідно з ч.2 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 за №2398-VI (із змінами та доповненнями) (далі — Закон), державна реєстрація розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них за їх заявою.

Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя (абз.2 ч.1 статті 106 СК). Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rozirvannya-shlyubu-ta-podil-spilnogo-majna-podruz/