Петренко Павло  ЯК ВСИНОВИТИ ДИТИНУ
//Україна молода. - 2019. - №29. - С.4  ( 13.03.2019 )

Як стати на облік потенційним усиновлювачам? 
Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей. Щоб стати на облік, потенційним усиновлювачам потрібно подати: 
 
— заяву про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі; 
— копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника;
— довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС;
— копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі);
— висновок про стан здоров’я кожного заявника; 
— засвідчену нотаріальну письмову згоду  другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним із подружжя);
— довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС; 
— копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
Що робить служба у справах дітей?
Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства, проводить бесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі. 
Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину. Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Висновок подається в суд разом з іншими документами.
На що ще потрібно звернути увагу?
Усиновлення дитини здійснюється за письмовою згодою: батьків дитини, засвідченою нотаріально, піклувальників, опікунів або закладу охорони здоров’я чи навчального закладу, де перебуває дитина.
 
Також усиновлення здійснюється і за згодою самої дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. У разі відсутності дозволу опікуна, піклувальника на усиновлення дитини така згода може бути надана органом опіки та піклування. 
 
Суд своїм рішенням може постановити проведення усиновлення без дозволу органу опіки і піклування, якщо буде встановлено, що усиновлення дитини відповідає її інтересам. Роз’єднання братів і сестер при усиновлені не допускається.
Як звернутися до суду?
Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Також до заяви додаються:
— копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, — при усиновленні дитини одним із подружжя;
— медичний висновок про стан здоров’я заявника;
— довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
— документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
— інші документи, визначені законодавством.
 
Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про усиновлення, сплачуються заявником. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою: пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3433/188/131318/