Піявська Яна  На яку допомогу можуть розраховувати малозабезпечені родини?
//Урядовий кур'єр. - 2017. - №179. - С.8  ( 23.10.2017 )

— Для початку потрібно розуміти, що таке малозабезпечена сім’я. Це родина із середньомісячним загальним доходом, нижчим від прожиткового мінімуму для сім’ї, з поважних або не залежних від неї причин.

Державна соцдопомога таким сім’ям (щомісячна) надається у грошовій формі в розмірі, який залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї — обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел протягом шести останніх місяців.

Прожитковий мінімум із травня по листопад 2017 року такий:

♦ діти віком до 6 років — 1426 грн;

♦ діти віком від 6 до 18 років — 1777 грн;

♦ працездатні особи — 1684 грн;

♦ особи, які втратили працездатність — 1312 грн.

До складу такої сім’ї входять:

♦ чоловік і дружина;

♦ жінка і чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

♦ усиновлені діти віком до 18 років; діти, які навчаються на денній формі у загальноосвітніх, професійно-технічних та вишах I—IV рівнів акредитації до 23 років і не мають власних сімей;

♦ неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи, що живуть разом із батьками;

♦ непрацездатні батьки чоловіка і дружини, які живуть разом з ними і перебувають на їхньому утриманні;

♦ людина, яка живе разом з одиноким інвалідом I групи і доглядає за ним.

Також до складу сім’ї входять діти, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I—IV рівнів акредитації до 23 років і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Ті, хто перебуває на повному державному утриманні, до складу сім’ї не належать.

Заяву про надання державної соціальної допомоги подає уповноважений представник сім’ї до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації. ВПО подають таку заяву за місцем фактичного проживання.

До заяви слід додати:

♦ документ, що посвідчує особу;

♦ довідка про склад сім’ї;

♦ декларація про доходи та майно всіх членів сім’ї. У декларацію не вносять державну соцдопомогу, субсидію за житлово-комунальні послуги, аліменти, грошове забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в АТО;

♦ довідка про наявність та розмір земельної частки, тобто паю;

♦ довідка встановленої форми про безпосередню участь в АТО.

Призначення допомоги. Її призначають із місяця звернення, якщо подано всі необхідні документи. Рішення про її призначення або відмову в наданні приймають протягом 10 календарних днів. Наступного дня допомогу надають уповноваженому представнику сім’ї. Рішення про відмову має бути вмотивованим і містити роз’яснення порядку його оскарження. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети:  https://ukurier.gov.ua/uk/articles/na-yaku-dopomogu-mozhut-rozrahovuvati-malozabezpec/