Губська О.  

Основні права військовослужбовців при проходженні служби

// Іменем закону. – 2015. - №14(5972). – С. 27  ( 09.04.2015 )

Згідно ізЗаконом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та чле-нів їх сімей», час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України», зараховуються до стажу роботи, що дає
право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу в особливий період, що оголошується відповідно ло Закону України «Про оборону України», особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження строкової військової служби, а також час проходження Військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України»,які зараховуються до стажу роботи, що дає право па призначення пенси за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу |роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Час проходжеїшя військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України»», зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботі за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.
Військовослужбовцям гарантується свобода наукової, технічної та художньої творчості.
Уразі тимчасового заміщення військовослужбовцем вищої командної посади оплата провадиться у встановленому порядку по заміщуваній посаді.  Полный текст смотри в отделе периодики Областной библиотеки по адресу: Днепропетровск, пр. К. Маркса, 18