Що таке персональні дані фізичної особи і яким чином здійснюються обробка та захист цих відомостей на підприємстві?

//Профспілкові вісті. - №27. – 2016. – С.12  ( 10.07.2016 )

Відповідно до законодавства про захист персональних даних, відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікованою, є персональними даними.
Первинним джерелом відомостей про фізичну особу є видані на її ім’я документи, підписані особою документи, відомості, які особа надає про себе. Таким чином, відомості про працівників, які відображені в кадрових документах, а також електронній формі, зокрема про вік, дату і місце народження, місце проживання, ідентифікаційний номер, соціальний статус, пільги, за законодавством вважаються персональними даними, які в своїй сукупності складають базу персональних даних або її частину.
Ведення бази даних працівників підприємства, що пов’язане із збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням, знеособлюванням, а також знищенням відомостей про фізичних осіб є обробкою персональних даних.
Обробка персональних даних при реалізації повноважень роботодавця в сфері трудових правовідносин здійснюється на підставі:
– визначення роботодавця власником бази персональних даних з метою обробки персональних даних відповідно до законодавства у сфері трудових правовідносин;
– визначення складу персональних даних та процедур їх обробки;
– отримання згоди суб’єктів персональних даних на обробку їх персональних даних відповідно до певної мети та законодавства;
– забезпечення захисту персональних даних у базі персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них.
З метою забезпечення даного процесу на підприємстві розробляється і затверджується нормативний акт, який обумовлює кількість баз персональних даних, що будуть сформовані, мету обробки цих даних, їх зміст, обсяг та процедуру обробки, a також доводиться до відома суб’єкта персональних даних мета обробки персональних даних, отримується від нього попередня письмова згода на обробку даних, що може здійснюватися в майбутньому, призначається працівник – відповідальна особа, яка забезпечує захист персональних даних.
Для певної категорії даних, що становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних (зокрема, дані про расове, етнічне, національне походження; політичні, релігійні, світоглядні переконання, членство в політичних партіях, організаціях, стан здоров’я, особисте життя, біометричні дані), законодавством передбачена процедура повідомлення Уповноваженого з прав людини (омбудсмена) про обробку персональних даних.
Текст смотри также в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18 и на сайте газеты: http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-3237.html