Зінченко Інна  

Особливості застосування Закону України "Про доступ до публічної інформації"

//Вісник пенсійного фонду. - 2016. - №6. - С.42-49  ( 01.06.2016 )

Розглянемо основні положення Закону.
Поняття «публічноїінформації»
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, отримана або створена у процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. За цим визначенням, публічна інформація це:
- готовий продукт, отриманий або створений під час виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством;
- заздалегідь відображена або задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація;
- інформація, яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень або інших розпорядників публічної інформації;
- інформація, що вже існує і не потребує у відповідь на запит створення нової.
(Джерело: мотивувальна частина ухвали Вищого адміністративного суду України від 26.06.2014у справі № К/9991/78084/12).
Отже, визначальним для публічної інформації є те, що вона - заздалегідь готовий, зафіксований продукт, отриманий або створений суб'єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов'язків.
(Джерело: правова позиція, висловлена у постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України від 30.09.2013 № 11).
Обмеження доступу до публічної інформації
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Критерії обмеження доступу до публічної інформації визначені ч. 2 ст. б Закону. Наприклад, обмеження доступу до інформації здійснюється при сукупності таких вимог:
- винятково в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охоро¬ни здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
- розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
- шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес у її отриманні.
Зверніть увагу!
Публічна інформація повинна пройти цей трискладовий тест для визнання її відкритою чи обмеженою. За умови наявності усіх трьох підстав одночасно, доступ до публічної шформаця може бути обмежений.
Щодо суспільного інтересу, то це поняття - оціночна категорія, хоча ч. 2 ст. 29 Закону України «Про інформацію» визначає, що предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка: свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення
 Полный текст смотри в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18 .