Лозко Андрій  

Як бізнесу ненароком не втрапити у колобораційну діяльність

// Юридична газета. - 2023. -№ 7/8. - С. 27  ( 09.08.2023 )

Перевірки контрагентів є звичайною практикою діяльності бізнесу в усьому світі. Вони відомі як KYC (Know Your Client — (з англ.) знай свого клієнта). Процедури KYC-передбачають комплексну перевірку діяльності контрагента, його фінансового стану, власників, контролерів та керівників бізнесу. Основою для KYC перевірки є відповідний опитувальник, заповнений контрагентом, та підтверджувальні документи, що надані до нього.
Серед іншого, такі перевірки часто спрямовані на зняття ризику бути втягнутим у фінансування та пособництво тероризму, розповсюдження зброї масового знищення та інше. Їх можна ефективно застосовувати, зокрема, для мінімізації ризиків втрапити в колабораційну діяльність. Адже і колабораціонізм, і тероризм, і решта глобальних проблем в своїй основі полягають у приховуванні реальних вигодонабувачів результатів співпраці.
  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/yak-biznesu-nenarokom-ne-vtrapiti-v-kolaboraciynu-diyalnist.htm