.  

Скарга на дії чи бездіяльність держоргану: важливі аспекти

//Юридична газета. - 2023. - 29 квітня  ( 02.05.2023 )

Що таке скарга?
Насамперед, варто зорієнтуватись у визначенні поняття «скарга». Це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
Які обов’язкові складові скарги?
У скарзі громадянин повинен зазначити своє ім'я та прізвище, місце проживання, зміст звернення та його мету. Також у скарзі необхідно вказати обставини, які свідчать про порушення ваших прав та інтересів, а також вимоги щодо відновлення порушених прав. 
 З повним текстом можна ознайомитись в інтернеті : 

https://yur-gazeta.com/golovna/skarga-na-diyi-chi-bezdiyalnist-derzhorganu-vazhlivi-aspekti.html