Василик Віталій  

Маєте намір оформити спадкові права?

//Юридичний вісник України.- 2015.- №37.- С.14  ( 25.10.2015 )

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців з часу її відкриття (дня смерті особи або дня, з якого вона оголошується померлою). Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час її відкриття не проживав постійно зі спадкодавцем, має в строк у шість місяців (ст. 1270 ЦКУ) подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Якщо він такої заяви не подав протягом шести місяців, він вважається таким, що спадщину не прийняв.
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спад-кодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна — місцезнаходження основної частини рухомого майна (ст. 1221 ЦКУ). З березня 2015 р. згідно зі ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та ст. 9 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо місця відкриття спадщини місцем відкриття спадщини має бути визнано «місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, зацікавлених в охороні цього майна або вимоги кредиторів», що дає змогу нотаріусу завести спадкову справу, яка підлягатиме державній реєстрації в Спадковому реєстрі, замість відкриття спадщини за останнім місцем проживання спадкодавця.
Право на спадкування мають особи, визначені в заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, право на спадкування отримують спадкоємці за законом у порядку черговості, визначеної в статтях 1261 — 1265 ЦКУ. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування в разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.
Спадкоємець на підставі ст. 66 Закону України «Про нотаріат» має право отримати свідоцтво про право на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину — це процесуальний нотаріальний акт, який засвідчує перехід права власності на майно спадкодавця до спадкоємців.
Видача свідоцтва про право на спадщину за загальним правилом проводиться нотаріусом після закінчення шести місяців із часу відкриття спадщини на підставі заяви спадкоємців. Процесуальний строк у шість місяців встановлюється для того, аби нотаріус достатньою мірою зумів перевірити всі підстави для видачі спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину (встановити факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність спадкового майна, визначення кола спадкоємців, визначення частки спадкового майна, яка належить кожному із спадкоємців).
Під час видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно нотаріус зобов'язаний вчинити ряд нотаріально процесуальних дій:
— перевірити наявність підстав для закликання для спадкоємства, якщо спадкування відбувається за законом, наявність заповіту, а також надати йому правову оцінку, перевірити його реєстрацію у Спадковому реєстрі та чинність на момент смерті заповідача;
— перевірити на підставі правовстановлюючих документів належність спадкодавцеві нерухомого майна та проведення реєстрації права власності в електронному реєстрі права власності на нерухоме майно;
— перевірити відсутність заборони або арешту цього майна тощо.
Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, то свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них окремо з визначенням імені та часток у спадщині. Виходячи з позицій охорони прав спадкоємців, нотаріус у разі, коли свідоцтво про право на спадщину видається не всім спадкоємцям і не на все спадкове майно, зобов'язаний у тексті свідоцтва зазначити, яка частка спадщини залишається відкритою.
Маєте намір оформити спадкові права?
Фахові поради спадкоємцям, котрі вперше збираються відвідати нотаріальну контору, маючи намір оформити спадкові права (пояснення необхідних дій з точки зору нормативних актів України)
Згідно зі ст. 1216 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) спадкування - перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за законом або за заповітом.Відомості про видачу свідоцтва про право на спадщину підлягають обов'язковій реєстрації в Спадковому реєстрі.
Полный текст смотри в отделе периодики Областной библиотеки по адресу: Днепропетровск, пр. К. Маркса, 18 .