.  

Як правильно оформити оренду житла під час війни

//gorod.dp.ua/news/213868  ( 10.01.2023 )

Найм (оренда) житла регулюється главою 59 Цивільного кодексу України.
За договором найму (оренди) житла одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.
Згідно з ч. 1 статті 811 Цивільного кодексу України договір оренди житла укладається у письмовій формі. Водночас, як зазначено у ч. 4 статті 209 Цивільного кодексу, правочин на вимогу однієї із сторін може бути завірений нотаріально.
Договір найму житла укладається на термін, встановлений договором. Якщо у договорі термін не вказаний, вважається, що він укладений на п’ять років.
У договорі найму житла мають бути прописані істотні умови, необхідні для такого роду договорів:
предмет договору (будинок або квартира із зазначенням конкретної адреси);
термін дії договору;
оплата.
 З повним текстом можна ознайомитись в інтернеті:  

https://gorod.dp.ua/news/213868