.  

Нові вимоги до оформлення скарги у сфері держреєстрації прав, що подається до Мін'юсту

//Юридична газета онлайн. - 6 червня  ( 06.06.2022 )

Крім того, Законом визначено наслідки подання скарги без дотримання встановленої форми та умови й порядок усунення допущених помилок, чи порушень без завдання шкоди інтересам скаржника.

З урахуванням інших положень, урегульованих Законом, зазначені зміни та дотримання нових правил, що набирають чинності 26.07.2022, є вкрай важливими задля належного розгляду скарги та захисту прав скаржників.

З метою полегшення підготовки скарг у сфері державної реєстрації за новими правилами нами узагальнено нормативні вимоги щодо них у пам'ятці: «Нові вимоги до оформлення скарги у сфері державної реєстрації прав, що подається до Мін’юсту».З повним текстом можна ознайомитись на сайті газети: 

https://yur-gazeta.com/golovna/novi-vimogi-do-oformlennya-skargi-u-sferi-derzhreestraciyi-prav-shcho-podaetsya-do-minyustu.html