Дубчак Леся  

Строки звернення до адмінсуду: проблемні питання

//Юридичний вісник України. - 2021. - №27. - С.14  ( 15.07.2021 )

За загальним правилом строк звернення до адміністративного суду з позовом складає 6 місяців, а для справ щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби — місячний строк. Однак ч. 3 ст. 122 КАС України передбачено, що для захисту прав, свобод та інтересів особи цим кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Аналіз судової практики з питання строків звернення з адмінпозовом щодо оплати вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника, який перебуває на публічній службі, свідчить, що адмінсуди в Україні мають досить різний підхід до його вирішення. В багатьох випадках суди виходять із моменту отримання наказу про поновлення на роботі, оскільки саме з цього моменту, на думку суддів, позивач дізнається про порушення свого права, навіть у випадку досудового врегулювання спору (Ухвала від 19.04.2021 р. № 140/3887/21 Волинський окружний адміністративний суд).
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті:  

https://lexinform.com.ua/yuridychna-praktyka/stroky-zvernennya-do-adminsudu-problemni-pytannya/