Малиновська Вікторія  

Довіреність та заповіт: пастка недійсності

//Юридична газета. - 2021. - №17. - С.28  ( 14.09.2021 )

Визнання довіреності недійсною

ВИСНОВОК №1: безвідкличність — нікчемна умова, яка не робить довіреність недійсною в цілому

Видання безвідкличної довіреності можливе лише у випадку, передбаченому законом. У разі його відсутності умова про безвідкличність є нікчемною. Проте недійсність певної частини правочину не тягне за собою його недійсність в цілому, якщо «все працює» і за відсутності нікчемної умови. Тож навіть якщо всупереч законодавству умова про безвідкличність включена, це має наслідком лише нікчемність цієї умови, а не довіреності в цілому (справа №559/1193/17).

ВИСНОВОК №2: представник власника майна має право оскаржити правочин

У справі №682/179/17-ц позивачу було надано довіреність на продаж майна. Але кмітливий син позивача викрав його документи та передоручив право займатись цим питанням собі, зробивши відповідну довіреність. Згодом він як представник уклав договір щодо продажу майна третій особі. КЦС ВС став на захист позивача та визнав його право не тільки на оскарження довіреності на передоручення прав сину. Незважаючи на те, що позивач не є власником відчуженого майна, він має право на оскарження правочину як такого, що суперечить його волі як представника власника.

ВИСНОВОК №3: лише «абсолютна неспроможність» розуміти свої дії дозволяє визнати довіреність недійсною З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети:  

https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/dovirenist-ta-zapovit-pastka-nediysnosti.html