Прокопенко Владислав  

Правова природа сторінок у соціальних сетях

//Юридична газета. - 2021. - №12. - С.13  ( 22.06.2021 )

 Легальне визначення терміну «соціальна мережа», як і терміну «акаунт», в українському законодавстві відсутнє. Водночас акаунт у соцмережі можна розцінювати як веб-сторінку, визначення якої міститься в Законі України «Про авторське право та суміжні права». Відповідно до вказаного Закону, веб-сторінка — це складова веб-сайту, що може містити дані, електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського та/або суміжних прав тощо.

При цьому постає питання, хто несе відповідальність за розміщений в акаунті контент, яким можуть порушуватись авторські права або честь та гідність іншої особи, — власник соціальної мережі чи користувач акаунту. Згідно з Законом України «Про авторське право та суміжні права», власник веб-сторінки — це особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та управляє і/або розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту розміщувати інформацію на веб-сторінці та управляти нею.

Тобто законодавець окремо вирізняє власника веб-сайту (в нашому випадку соціальної мережі) та власника веб-сторінки (акаунту), і це стосується й відповідальності за розміщення інформації в соціальних мережах.  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/pravova-priroda-storinok-u-socialnih-merezhah.html