Лигін Олег  

Як подати цивільний позов у рамках кримінального провадження

//Юридична газета. - 2021. - №11. - С.54  ( 08.06.2021 )

Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду подати цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Такий елемент захисту порушених майнових прав є виправданим та актуальним у наші дні.

Подача такого позову має деякі особливості: якщо було заявлено цивільний позов у рамках кримінального провадження, а підозрюваний чи обвинувачений у добровільному порядку відшкодував завдану майнову шкоду, цивільний позивач у рамках кримінального провадження має право відмовитися від свого позову лише до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення (ст. 61 КПК України). З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/yak-podati-civilniy-pozov-u-ramkah-kriminalnogo-provadzhennya.html