Чулієв Атаджан  

Яких боржників стосується автоматичний арешт коштів та який механізм стягнення

//Урядовий кур'єр. - 2021. - №83. -С.7  ( 30.04.2021 )

 Порядок накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах, врегульований зокрема: ч. 2, 4 ст. 48, ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» №1404-VIII від 02.06.2019, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000, п. 16 розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Мін’юсту №512/5 від 02.04.2012, главою 9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ № 22 від 21.01.2004, Порядком автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках, затвердженим наказом Мін’юсту №1203/5 від 16.04.2019 (зі змінами, внесеними наказом Мін’юсту №1061/5 від 23.03.2021). З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: