Строкач Олександр  

Що треба знати, щоб розпочати будівництво чи реконструкцію

//Урядовий кур'єр. - 2019. - №190. - С.6-7  ( 04.10.2019 )

......Які правопорушення у суб’єктів містобудування протиправні та яка ві3. Чи потрібний підпис архітектора на відповідному акті в разі реконструкції об’єкта архітектури?

Згідно з вимогами ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проєктної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». Архітектор — автор проєкту або уповноважена ним особа бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта архітектури та підписує відповідний акт. Без підпису архітектора — автора проєкту або уповноваженої ним особи такий акт нечинний.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації здійснюється прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. У декларації про готовність об’єкта до експлуатації зазначено звіт про проведення технічного обстеження (за потреби) та відмітку про проведення технічного обстеження (за потреби). Чи обов’язково подавати такий звіт про проведення технічного обстеження і зазначати його в декларації разом з відміткою про проведення технічного обстеження?

Подання звіту про проведення технічного обстеження та зазначення інформації щодо такого обстеження визначено лише у разі прийняття в експлуатацію самочинно збудованих об’єктів. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sho-treba-znati-shob-rozpochati-budivnictvo-chi-re/