Нитка Василь  

Паспорт старого зразка повинен видаватися без зволікань

//Голос України. - 2019. - №122. - С.3  ( 03.07.2019 )

Нагальною є потреба привести постанову Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» у відповідність до вимог Конституції України і постанови Великої Палати Верховного Суду, щоб дати можливість громадянам, котрі за своїми релігійними переконаннями мають таке бажання, отримувати паспорт громадянина України зразка 1994 року». З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою: пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: http://www.golos.com.ua/article/318912