.  

Що передбачити в договорі оренди, щоб не втрапити в халепу

//Соціальний захист сьогодні. - 2019. - №3-4. - С.28-30  ( 01.04.2019 )

Істотні умови договору
Істотні умови договору – це умови, без узгодження яких договір уважається неукладеним (ч. 2 ст. 180 ГКУ, ч. 1 ст. 638 ЦКУ). Для договору оренди вказані вимоги наведено в ст. 284 ГКУ:

розмір орендної плати (з урахуванням її індексації);
строк, на який укладається договір;
об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням його індексації);
порядок використання амортизаційних відрахувань;
порядок відновлення орендованого майна;
умови повернення або викупу орендованого майна;
умови, які сторони вважають за необхідне вказати в договорі.
Предмет договору
Предметом договору оренди може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками та яка зберігає свій первісний вигляд у разі неодноразового використання (неспоживна річ) (ст. 760 ЦКУ). Тобто в оренду можна передати тільки те майно, яке наділене лише йому властивими ознаками, що вирізняють його з-поміж інших однорідних речей.. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою: пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: https://minfin.com.ua/ua/2018/01/16/31918498/