Вангородська Ганна  

Обшукові запити

//Український юрист. - 2019. - №3 . - С.36-38  ( 01.04.2019 )

Права людини як загальнообов’язкові норми забезпечують захист честі та свободи кожної окремої особи. Це пов’язано з тим, що правила, встановлені або ж санкціоновані державою, є базою правового статусу особистості. Якщо говорити про самозахист прав людини і громадянина, то варто зауважити, що він є невідчужуваним. Охоронний характер захисту базується на діях, які виникають у результаті протиправної події або ж діяння, і інстинктів самозбереження. Тому самозахист — це природне невід’ємне право людини, що підтверджується статтею 21 Конституції України: «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними». Тому правовий самозахист є основою конституційно-правового регулювання. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18

https://www.new.pravo.ua/articles/obshukovi-zapiti/