Як зареєструвати громадське об'єднання

//Профспілкові вісті.- 2015.- №21  ( 28.05.2015 )

Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Протокол установчих зборів громадського об’єднання має містити відомості про:

– дату та місце проведення установчих зборів;

– осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті);

– рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;

– рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об’єднання;

– рішення про затвердження статуту громадського об’єднання;

– рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту;

– рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання у правовідносинах із державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження (далі – особа, уповноважена представляти громадське об’єднання), – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об’єднання;

– рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи.
 Полный текст смотри на сайте газеты: http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-2690.html , а также в отделе периодики Областной библиотеки по адресу: Днепропетровск, пр. К. Маркса, 18