Петренко Павло  

Як успадкувати хату без заповіту ?

//Украъна молода. - 2018. - №30. - С.5  ( 17.03.2018 )

... відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.
 
Нотаріус має перевірити подані документи та взнати, чи немає заборон або арешту цього майна. За відсутності у спадкоємця необхідних документів нотаріус відмовляє йому у вчиненні нотаріальної дії та роз’яснює процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.
 
До якого суду слід звернутися?
 
Справа щодо оформлення документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, розглядається в порядку цивільного судочин­ства в районних, районних у містах, міських та міськра­йонних судів за місцем розташування майна.
Скільки це коштуватиме?
За подання позову сплачується судовий збір у розмірі 1%. При цьому розмір оплати не може бути меншим 40% розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та не може перевищувати розміру 5 прожиткових мінімумів. Ціна позову визначається, виходячи з грошової оцінки нерухомого майна. Вартість може бути зазначена в технічному паспорті на майно або за результатом проведеної експертної оцінки. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: http://umoloda.kiev.ua/number/3286/188/121504/