Шемет Ігор  

Виправлення помилки в правовстановлюючих документах

//Юридичний вісник України. - 2017. - №35. - С.15  ( 07.09.2017 )

На сьогоднішній день існує два способи виправити помилки в документі:

1) Позасудовий (шляхом звернення до органу, що видав документ);

2) Судовий (шляхом встановлення належності правовстановлюючого документа конкретній особі).

Слід зазначити, що найпростіший спосіб вирішення даної проблеми можливо реалізувати шляхом звернення до органу, що видав такий документ з відповідною заявою про виправлення технічної помилки. В такій заяві обов’язково потрібно вказувати суть помилок і додати документ, що підтверджують наявність помилок. При цьому зазначаємо, що орган може виправити помилку в документі лише тоді, коли в самих документах, на підставі яких видавався правовстановлюючий документ такої помилки немає і помилка була допущена саме з вини відповідного органу.

Крім того, на практиці виникають ситуації, коли орган, що видавав правовстановлюючий документ ліквідовано, а орган в якому знаходиться архівна реєстраційна справа не наділений повноваженнями виправляти такі помилки. У такому випадку єдиним способом вирішення зазначеної проблеми є звернення до суду в порядку окремого провадження з відповідною заявою про встановлення факту, що має юридичне значення.

Судовий спосіб вирішення проблеми

Так, відповідно до ч. 1 ст. 234 Цивільного процесуального кодексу України окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Законодавство передбачає спрощений порядок розгляду таких заяв, порівняльно з розглядом справ в порядку позовного провадження, оскільки окреме провадження характеризується відсутністю спору про право.
З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: http://blog.liga.net/user/ishemet/article/27919.aspx