Шеремет Ігор  

Як повернути грошові кошти за розпискою?

//Юридичний вісник України. - 2017. - №36. - С.15  ( 14.09.2017 )

Слід зазначити, що за своєю юридичною природою позика є цивільно – правовим договором, відносини за яким регулюються положеннями Цивільного кодексу України.

Так, відповідно до змісту ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

При цьому, для укладання такого договору не обов’язково звертатися до нотаріальної контори, оскільки законодавство надає можливість укласти таке зобов’язання в простій письмовій формі шляхом представлення розписки, або іншого документа, який посвідчує передання позичальнику позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей (ч. 2 ст. 1047 Цивільного кодексу України).

Як правильно оформити розписку?

Вітчизняне законодавство не встановлює жодних спеціальних вимог для оформлення такого документу як розписка, однак, укладаючи цей документ, в його змісті бажано зазначити наступне:

1) Ім’я особи, яка отримує грошові кошти із зазначенням її паспортних даних;

2) Сума, яку отримує позичальник (вказана цифрами та прописними буквами), якщо кошти в іноземній валюті, має бути зафіксовано за яким курсом буде повертатись борг;

3) Кінцевий термін повернення отриманих коштів, або періоди для повернення частками; З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: http://blog.liga.net/user/ishemet/article/27992.aspx