Дунаєвська Світлана  

Лікнеп для землевласника

//Україна молода. - 2017. - №44. - С.9  ( 11.04.2017 )

Практика свідчить, що в більшості випадків селяни лише підписують підготовлені юристами аграрних фірм чи фермерів документи, в яких, звичайно, більшою мірою представлені інтереси останніх.
На чиїх умовах договір?

Зазвичай сільські мешканці узгоджують з орендарями лише вартість оренди та форму її оплати, але не завжди в строк чи і взагалі їх отримують, не маючи передбачених у договорі дієвих інструментів змусити орендаря виконувати обов’язки належно. 
 
Хотілося б роз’яснити пересічним громадянам найбільш значущі моменти оформлення оренди, що дозволять їм уникнути або значно зменшити ймовірність виникнення типових проб­лем орендних взаємин.
 
Першим кроком є укладення договору оренди земельної ділянки. Відповідно до закону, він може мати просту письмову форму, але за взаємним бажанням орендаря й орендодавця, вони можуть посвідчити його нотаріально.
 
Відповідно до чинного закону, договір оренди земельної ділянки повинен містити такі істотні умови:
 
а) інформацію про земельну ділянку, що передається в оренду (кадастровий  номер,  місце  розташування  та розмір земельної ділянки);
б) строк дії договору оренди;
 
в) орендну плату із зазначенням її розміру, індексації, способу та  умов  розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
 
За  згодою  сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися й інші умови. Але важливо пам’ятати: якщо орендний договір не містить хоча б однієї із вищезазначених істотних умов, він вважається неукладеним.
 
Досить зручним для оформлення взаємин сторін є використання типового договору оренди землі, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року №220.
 
Однак він має характер певного шаблону й особливості відносин орендаря та орендодавця сторонам слід визначати в договорі самостійно.
 
Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.
 
10 років є на сьогодні мінімальним строком оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація.
 
Базою для розрахунку орендної плати є нормативна грошова оцінка землі. Вона зазначена в кожному сертифікаті на отримання земельної частки (паю).
 
А розмір ставки орендної плати за землі сільськогосподарського призначення повинен бути не менше 3 відсотків від вартості земельної ділянки у відповідності до статті 1 Указу Президента України від 02.02.2002 р. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)».
Штрафи порушникам

Непоодинокими є випадки, коли орендарі не виплачують у строк орендну плату в грошовій або в натуральній формі (зерно, цукор, крупи тощо), або ж остання має неналежну якість.
 
Як орендаря стимулювати уникати порушення взятих обов’язків чи отримати певну компенсацію від нього за вже допущене порушення?
 
Оптимальним варіантом є передбачити в договорі оренди штрафні санкції для орендаря.
 
Найбільш поширеними та простими з точки зору визначення та застосування є неустойка, яка, згідно з цивільним законодавством, має два види:  штраф та пеню.
  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: http://umoloda.kiev.ua/number/3145/159/110520/