.  

Праця на дому: законодавчі аспекти

//Профспілкові вісті. - 2016. - №45. - С.12  ( 10.11.2016 )

Відповідно до п. 3 Положення № 275 від 29.09.1981 при організа­ції праці вдома пріоритет нада­ється виробництву товарів на­родного вжитку. Праця надомних пра­цівників регулюється даним Положен­ням, а також колективним та трудовим договорами, на них поширюються і нор­ми Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів.

Серед основних сфер діяльності, де може ефективно застосовуватися на­домна праця, варто виокремити такі:

– складання і ремонт різних видів техніки (побутової, автомобільних приладів, комп’ютерів) та меблів;

– дизайнерські послуги;

– догляд за хворими і людьми похи­лого віку;

– навчання дорослих (мова, комп’ютер, спорт, танці, музика тощо);

– консультативна допомога (юри­дична, психологічна, бізнес-консуль­тування, астрологія);

– медична допомога;

– бухгалтерський облік та аудит;

– робота на телефоні;

З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-3392.html