Морєва Олена  

Умови оплати праці водіїв шкільних автобусів

//Головбух: бюджет. - 2016. - №37. - С.18-21  ( 10.10.2016 )

Для організованого підвезення учнів на навчання до школи і назад додому деякі школи у своєму розпорядженні мають шкільний автобус, а в штатному розписі таких шкіл передбачено посаду водія автотранспортних засобів (авто-бусів). Така посада вводиться лише у тих школах, на балансі яких обліковується автотранспортний засіб для організова-ного підвезення учнів на навчання і до-дому. Це визначено Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОИ від 06.12.2010 № 1205.
Розглянемо, як оплачується праця водія такого шкільного автобуса.
Посадові оклади
Оплату праці водія шкільного авто-буса, як і інших працівників галузі освіти, визначено постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298) і наказом МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18