Клиженко Яна  

Нюанси надання відпустки «на дітей»

//Зарплата та кадрова справ. - 2016. - №19. - С.7-11  ( 03.10.2016 )

Правило

          Пояснення

 

Право на відпустку «на ді­тей» залежить як від під­став, так і від віку дитини

 

 

Граничний вік дитини (дітей) для надання відпустки «на дітей»:

 

   15 років — якщо відпустка надається жінці, яка працює і має двох і більше дітей;

 

   18 років — якщо відпустка надається за іншими підставами.

 

Причому така відпустка надається у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьо­ваного часу і дати народження дитини — до чи після. Право на відпустку є й у разі, коли день народження припадає на 1 січня (наприклад, день народження 01.01.2016 р. є право на відпустку за 2016 рік). Але! Працівник достроково втрачає право на відпустку «на дітей», якщо дитина отримує повну цивільну дієздатність до настання такого граничного віку, наприклад, коли така дитина сама стає батьком (матір'ю). Звісно, у такій ситуації працівник самостійно повинен повідомити свого роботодавця, що його дитина отри­мала повну цивільну дієздатність і він втрачає право на відпустку

 

Не встановлений строк давності, після якого працівник втрачає право на відпустку «на дітей»

 

 

Дозволено використовувати накопичені за декілька років дні відпустки «на дітей» (або отримати компенса­цію за них при звільненні). Важливе уточнення: право на невикористану відпустку «на дітей» має одинока мати за рік, в якому дитина померла (якщо за такий рік жінка мала право на вказану відпустку). Вважаємо, що цей висновок поширюється й на інші категорії працівників у разі смерті дитини.

 

Увага! Мінсоцполітики анонсує «недобрі» для працівників зміни: після внесення відповідних змін не викори­стані в поточному році дні відпустки «згоратимуть» і наступного року працівник не зможе ними скористатися

 

Відпустку «на дітей» пере­носять або продовжують на дні хвороби

 

 

Відпустка «на дітей» має бути перенесена на інший період або продовжена у разі тимчасової непрацездатно­сті працівника, завіреної в установленому порядку, яка збіглася з періодом такої відпустки (ч. 7ст. 20Закону про відпустки). Зауважте: якщо в період відпустки «на дітей» захворіє дитина (чи інший член сім'ї), то в цьому випадку продовжити/перенести відпустку не можна

 

З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18.