Якщо роботодавець не виконує рішення…

//Профспілкові вісті. - 2016. - №40. - С.12  ( 06.10.2016 )

Відповідно до статті 230 КЗпПУ, у разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк (ст.229 КЗпПУ) працівникові комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.
У посвідченні вказуються найменування органу, який виніс рішення щодо  трудового спору, дата прийняття і видачі та номер рішення, прізвище, ім’я,  по батькові та адреса стягувача, найменування та адреса боржника, номери його рахунків у банках, рішення по суті спору, строк пред’явлення посвідчення до виконання. Посвідчення засвідчується підписом голови або затупника голови комісії по трудових спорах підприємства, установи, організації та печаткою комісії.
Посвідчення не видається, якщо працівник, власник або уповноважений  ним орган звернувся у встановлений статтею 228 КЗпПУ строк із заявою про вирішення трудового спору до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.
На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше 3-місячного строку до районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби, державний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.

 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-3351.html