Козинець Наталя  

Чи потрібно робити запис до трудової книжки мобілізованого працівника?

//Кадри і зарплата. - 2016. - №18. - С.20  ( 18.09.2016 )

У зв'язку з мобілізацією працівників кадровикам доводиться робити накази щодо мобілізованих працівників. Зважаючи на те, що практика із цього питання ще не напрацьована, виникає багато запитань. Як правильно писати в наказі: «увільнити» чи звільнити»? Чи треба вносити відповідний запис до трудової книжки мобілізованого працівника?

 

 

Треба знати!

 

Місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності йу фізичних осіб — підприємців зберігаються за їх працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, па особливий період або прийнятими па військову службу за контрактом уразі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану па строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації (ч. З ст. 119 Кодексу законів про працю України; КЗпП); які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, проте продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більш ніж на строк укладеного контракту (ч. 4 ст. 119) КЗпП).

 

 

 

Багато працівників кадрових служб у наказі щодо мобілізованих працівників використовують термін «увільнити від роботи», але у ст. 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2233ХІІ зазначено, що громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із ВЗЯТТЯМ на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, зі збереженням за ними місця роботи, обійманої посади і середньої заробітної плати.

 

Не слід плутати поняття «звільнити від роботи» та «звільнити з роботи». Термін «звільнити від роботи» в законодавстві вживається при звільненні від роботи на зазначений строк, а термін «звільнення з роботи» означає розірвання з працівником трудового договору (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України. Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58; Інструкція № 58).

 

 До трудової книжки вносять відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення, відомості про нагородження й заохочення, відомості про відкриття, на які видано дипломи, про використані винаходи й раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку із цим винагороди (Інструкція № 58).

 

З наведеного вище можна зробити висновок, що за працівником, якого було звільнено від роботи на період, указаний у ст. 119 КЗпП, зберігається місце роботи та посада, трудовий договір з таким працівником не розірваний, тому запис у трудову книжку не вноситься.

 

Треба знати!

 

Запис до трудової книжки про службу у Збройних Силах України робиться па підставі військового квитка, якщо особа працевлаштовується вперше (Інструкція №58).