Загорецька Олена  

Правильно оформлюємо характеристику

//Кадри ы зарплата. - 2016. - №13. - С.20-21  ( 15.07.2016 )

Характеристику на працівника (додаток) зазвичай складають у разі проведення атестації, представлення до нагородження або переведення на інше місце роботи. Нерідко характеристики потрібні особам під час їх вступу до вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, оформлення відрядження на роботу за кордон тощо.

 

Характеристики на рядових працівників складають керівники структурних підрозділів (відділів, секторів, цехів тощо), а характеристики керівних працівників безпосередньо складає керівник підприємства або один із його заступників.

 

Кадрова служба підприємства має сприяти

 

у підготовці характеристики, а саме у наданні керівництву необхідної інформації про освіту, трудову діяльність, нагороди, заохочення, стягнення тощо.

 

Особи, які підписують характеристику, несуть відповідальність за її достовірність. Характеристика має містити:

 

             назву виду документа (ХАРАКТЕРИСТИКА);

 

             дату складення документа;

 

             місце складення документа (місто, село, селище);

 

             прізвище, ім'я та по батькові особи;

 

             рік народження;

 

             відомості про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;

 

             назву посади, яку обіймає особа на час складання характеристики;

 

             основний текст (його викладають від третьої особи в однині);

 

             підпис посадової особи — укладача характеристики, засвідчений відбитком гербової або круглої печатки, що прирівнюється до гербової, печатки з ідентифікаційним номером юридичної особи (за наявності).

 

Характеристика може бути оформлена на загальному бланку підприємства. Якщо за рік на підприємстві складається понад 200 характеристик, доцільно ВИГОТОВИТИ спеціальний бланк характеристики. Такий бланк повинен мати постійні реквізити: «Назва підприємства», «Назва виду документа», «Місце складення або видання документа», а також обмежувальну позначку для реквізиту «Дата документа».

 

Якщо характеристику надсилають до стороннього підприємства разом із супровідним листом, то її дозволяється оформлювати на стандартних аркушах формату А4 (210 х 297 мм).

 

 

Складові елементи характеристики оформлюють таким чином:

 

             слово «ХАРАКТЕРИСТИКА» друкують великими літерами без лапок центровано щодо основного тексту;

 

             анкетні дані особи (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, науковий ступінь, вчене звання, посаду) друкують, відступивши на два інтервали нижче й праворуч від назви виду документа. До того ж ці відомості прийнято викладати у родовому відмінку й розміщувати у стовпчик; 

 

• основний текст характеристики, як правило, містить декілька логічно завершених частин, кожну з яких починають з абзацу, відступивши від анкетних даних на 23 інтервали, і друкують через 11,5 міжрядкові інтервали.

 

На початку тексту зазначають відомості про службову (трудову) діяльність працівника: фах, з якого часу працює на підприємстві, переміщення по службі, рівень професійної майстерності, трудові чи творчі досягнення, власні та співавторські винаходи, розробки. Далі в тексті обов'язково дається оцінка ділових і моральних якостей працівника — його ставлення до виконання своїх посадових обов'язків, підвищення професійного і наукового рівня, участь у громадській діяльності колективу, стосунки з іншими працівниками. Наприкінці тексту подаються відомості про урядові нагороди та інші заохочення. Також у тексті може вказуватися призначення чи місце подання цього документа.

 

Характеристику видають працівникові на руки або, з його відома, надсилають іншому підприємству чи організації вищого рівня у відповідь на запит.

 

 

 

 

ДОДАТОК

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИРГОРОДСЬКИЙ ВИНЗАВОД»

ХАРАКТЕРИСТИКА

 

10 липня 2016 року       м. Миргород     Гордієнко Галини Андріївни,

 

                                                                     1975 р. н„ завідувача архіву

 

Гордієнко Г. А. із січня 2001 р. працює на Державному підприємстві «Миргородський винзавод». Спочатку працювала на посаді секретаря заступника директора підприємства, з березня 2006 по грудень 2008 р. — на посаді архіваріуса, а із січня 2009 р. обіймає посаду завідувача архіву.

 

У 1996 р. закінчила з відзнакою Київський державний інститут культури за спеціальністю «бібліотекознавство і бібліографознавство» й отримала кваліфікацію «бібліографархівіст». З 1996 по 1999 рр. за направленням працювала у Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України. З 1999 по 2000 рр. —у Полтавському регіональному управлінні TOB «Банк ЕкспресКапітал».

 

Працюючи секретарем заступника директора ДП «Миргородський винзавод», крім своїх безпосередніх обов'язків за посадою, брала участь у розробленні інструкції з діловодства та зведеної номенклатури справ підприємства, підготовці описів справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань підприємства.

 

За час роботи секретарем виявила себе як дисциплінований працівник, надійний помічник керівника і кваліфікований фахівець з діловодства й архівної справи, у зв'язку з чим була переведена до архівного підрозділу.

 

За період діяльності Гордієнко Г. А. на посаді архіваріуса та завідувача архіву значно покращився стан архівного зберігання документів підприємства, було упорядковано й описано документи архіву, розроблено систему довідкового апарату до архівних документів, відновила свою роботу експертна комісія підприємства. У жовтні 2014 р. за участю Галини Андріївни проведено комплексну перевірку стану діловодства в структурних підрозділах підприємства, виявлено й усунено низку суттєвих недоліків.

 

На посаді завідувача архіву виявила себе як кваліфікований, відповідальний і вимогливий керівник.

 

За успіхи у трудовій діяльності неодноразово нагороджувалася грошовими преміями і почесними грамотами підприємства.

 

Заступник директора    Петриченко       Л. В. Петриченко

 

 

 

Відбиток печатки

 

З ідентифікаційним номером підприємства