Як оскаржити догану?

//Профспілкові вісті. – 2016. - №28. – С.12  ( 01.07.2016 )

Відповідно до статті 150 Кодексу законів про працю передбачена можливість оскарження працівником накладеного на нього дисциплінарного стягнення. Догану можна оскаржити до комісії з трудових спорів або районного (міського) суду відповідно до статей 225, 233 КЗпП у тримісячний строк з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Таким днем слід уважати день ознайомлення працівника з наказом (розпорядженням) про оголошення йому догани незалежно від дня видання цього наказу.

Відповідно до трудового законодавства, догана, застосована роботодавцем з порушенням установленого порядку (як-от порушення строків застосування, порушникові не запропонували надати письмове пояснення тощо), але не оскаржена працівником в установленому порядку та в установлений строк без поважних причин, може мати для цього працівника юридичні наслідки, якщо вона була оголошена в наказі (розпорядженні).

Статтею 151 КЗпП передбачено порядок зняття догани. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення – догани працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Днем накладення цього дисциплінарного стягнення вважається день видання наказу (розпорядження) про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і, до того ж, виявив себе як сумлінний працівник, догану може бути знято до закінчення одного року.

Окремими законами, положеннями і статутами про дисципліну може встановлюватися інший порядок оскарження та зняття дисциплінарних стягнень.
Смотри также в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18 и на сайте газеты: http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-3249.html