Трудова книжка для молодого спеціаліста

//Профспілкові вісті. – 2016. - №28. – С.12  ( 14.07.2016 )

Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.09.1993 № 58, встановлено, що трудові книжки заводяться на всіх працівників підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності, які пропрацювали на них більше 5 днів. Відповідно до п. 2.2 зазначеної Інструкції, заповнення трудової книжки вперше проводиться не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.
До трудової книжки вносяться: відомості про працівника – прізвище, ім’я та по батькові, дата народження; відомості про роботу – переведення на іншу постійну роботу, звільнення; відомості про нагородження й заохочення – про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України; відомості про винаходи та раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим премії.

Стягнення до трудової книжки не заносяться.

Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.09.1993 № 58, встановлено, що трудові книжки заводяться на всіх працівників підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності, які пропрацювали на них більше 5 днів. Відповідно до п. 2.2 зазначеної Інструкції, заповнення трудової книжки вперше проводиться не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.
До трудової книжки вносяться: відомості про працівника – прізвище, ім’я та по батькові, дата народження; відомості про роботу – переведення на іншу постійну роботу, звільнення; відомості про нагородження й заохочення – про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України; відомості про винаходи та раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим премії.

Стягнення до трудової книжки не заносяться.

Нормою п. 2.5 Інструкції встановлено, що працівник повинен бути ознайомлений під розписку з кожним записом, занесеним до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення та звільнення.

Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів і клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів (п. 2.16). У п. 2.17 Інструкції зазначено: якщо ця категорія студентства раніше не працювала і через це не мала трудових книжок, відомості про роботу в студентських таборах, на виробничій практиці, а також про виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок, виданих навчальним закладом, вносяться підприємством, де в подальшому вони будуть працювати.

До трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком записи: про час служби у Збройних Силах України та інших військах, де на тих осіб, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю та державне соціальне страхування; про час навчання у вищих, середніх і професійних навчально-виховних закладах; про час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного догляду (п. 6 ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»), у тому числі за літніми людьми старше 80 років (згідно з медичним висновком).

Безробітним особам період одержання допомоги по безробіттю заноситься до трудової книжки органом Державної служби зайнятості населення. Запис відомостей про роботу за сумісництвом здійснюється за бажанням працівника.
Смотри также в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18 и на сайте газеты: http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-3249.html