Чи можна продовжити строк випробувального терміну?

//Профспілкові вісті. - №27. – 2016. – С.12  ( 10.07.2016 )

Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України, при укладенні трудового договору за угодою сторін може бути обумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
Разом з тим, якщо працівник у період випробування був від-сутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній (стаття 27 КЗпПУ). Закон не передбачає, які саме причини належать до «інших поважних», тому є підстави вважати, що власник (уповноважений орган) має право визначити це на власний розсуд. До таких поважних причин можна цілком віднести й простій. Продовження строку випробування оформляється наказом, з яким ознайомлюють працівників.
Текст смотри также в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18 и на сайте газеты: http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-3237.html