Зайцева Оксана  

ВІДПУСТКА ЗА РОБОТУ З НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ

//Профспілкові вісті. - 2023. - №9. - С.6  ( 10.05.2024 )

Визначення терміну «ненормований робочий день» міститься у Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97 р. № 7 (зі змінами). Отже, ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу.
У ч. 2 ст. 9 Закону України «Про відпустки» визначені періоди, які входять до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем.
Стосовно тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу з ненормованим робочим днем, передбаченої колективним договором.
Відпустка за роботу з ненормованим робочим днем може бути встановлена тривалістю до 7 календарних днів (п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про відпустки»).
У  зв’язку з цим у колективному договорі може бути встановлена різна тривалість відпустки для працівників роботу, професію і посаду яких внесено до переліку, визначеному в колективному договорі:  мінімально – 1 календарний день, максимально – 7 календарних днів.
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: 

https://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/pravovij-zakhist/26072-konsultatsiya-vidpustka-za-robotu-z-nenormovanym-robochym-dnem.html