.  

Чим відрізняються трудовий та цивільно-правовий договори

//Наше місто. - 2024. - №7. - С.8  ( 22.02.2024 )

 Важливо! Трудовий договір регулює процес виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією чи поса¬дою, а також вимагає дотримання пра¬вил внутрішнього трудового розпорядку.
З одного боку, найманий працівник залежить від роботодавця, наприклад, якщо хоче взяти відпустку, залишитися вдома за сімейними обставинами, піти до лікаря протягом робочого дня - має отримати дозвіл керівника.
З іншого - працівник має низку соціальних і трудових гарантій
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики ДОУНБ за адресою пр. Д. Яворницького 18.