.  

В Україні змінили правила надання відпусток

//www.gorod.dp.ua/news/226205. - 22 грудня  ( 11.01.2024 )

Закон впорядковує порядок перенесення вихідних та робочих днів, запроваджує можливість встановлення у трудовому та/або колективному договорі тривалості, умов та порядку надання щорічних додаткових відпусток; передбачається виплата грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки до дня призову працівника на військову службу під час мобілізації.
Закон збільшує загальний максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами з 15 до 30 календарних днів на рік.
Роботодавцю надається право під час війни відмовити працівнику у будь-якому виді відпусток, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики ДОУНБ за адресою пр. Д. Яворницького 18, а також  в інтернеті:  

https://www.gorod.dp.ua/news/226205