Клименко Олександр  

Оформлення відносин з волонтерами

// Кадровик України.-, 2022. -№ 3. - С. 35-47  ( 01.03.2022 )

Права та обов'язки волонтерів і організацій, що залучають волонтерів, слід враховувати в разі укладення договорів про провадження волонтерської діяльності (додаток), згідно з яким:
 одна сторона (волонтер) зобов'язується за завданням другої сторони (організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отри-мувачам протягом установленого в договорі строку;
 організація зобов'язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності.
Такий договір також має містити: ф опис волонтерської діяльності (завдання);
 період провадження волонтерської діяльності;
 права та обов'язки сторін;
 відповідальність за заподіяння збитків;
 умови розірвання договору.
Крім того, у договорі має визначатися порядок відшкодовування волонтеру витрат, пов'язаних із виконанням договору. Також цей документ має укладатися в письмовій формs
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18 а також на сайті видання: 

https://profpressa.com/articles/oformlennia-vidnosin-z-volonterami