Соколюк Марина  

Щодо збереження мінімальних державних гарантій в оплаті праці під час простою

//Праця та зарплата. - 2022. - №21. - С.7  ( 07.06.2022 )

З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18