Дровніна Олена  

Щодо застосування норм законодавства про працю в умовах воєнного стану

//Праця та зарплата. - 2022. - №11-12. - С.11  ( 23.03.2022 )

На підставі частини 1 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон) призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.
Таким чином, у зв'язку з призупиненням дії трудового договору працівник звільняється від обов'язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець звільняється від обов'язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. Ініціатором призупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник.
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18.