Клименко О.  

Пільги у сфері праці для ветеранів війни

//Консультант кадровика. - 2015. - №13. - С.16-20  ( 01.07.2015 )

Правовий статус осіб, причетних до участі у військових діях.
Правовий статус осіб, які тією чи іншою мірою були причетні до участі у різних ВІЙСЬКОВИХ діях, залежить від таких чинників:
— періоду відповідних військових дій, наприклад, у роки Великої вітчизняної війни, у військових конфліктах у післявоєнний час, в тому числі на території зарубіжних країн, під час проведення антитерористичної операції;
- форми (характеру) участі у військових діях, наприклад, безпосередня участь у бойових діях, участь у забезпеченні бойових дій, праця в тилу під час війни, перебування у концентраційних таборах;
— наслідків участі у військових діях для здоров'я або життя, наприклад, поранення, інвалідність;
— приналежності до специфічних професійних (службових) категорій, наприклад, війьковослужбовці, рядовий склад, льотний склад, вільнонаймані працівники;
- форми визнання державою особистих заслуг під час участі у військових діях, наприклад, присвоєння звання героя Радянського Союзу, нагородження певними державними нагородами.
На цей час в Україні с чинними кілька законодавчих актів, які деякою мірою регулюють питання статусу різних категорій осіб, причетних до участі у військових діях та порядок надання їм відповідних соціальних гарантій. Основним є Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII (далі — Закон № 3551), одним із основних завдань якого є «надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров'я» (ст. 1 Закону №3551).
Для переважної більшості осіб, причетних до участі у військових діях, встановлюється один узагальнений статус «ветеран війни». Зокрема у ст. 4 Закону № 3551 визначено: «Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав»…
Полный текст смотри в отделе периодики Областной библиотеки по адресу: Днепропетровск, пр. К. Маркса, 18