Гелетко Наталія  

Оплата роботи та компенсація втрати заробітку

//Голос України. - 2020. - №75-75. - С.7  ( 30.04.2020 )

Отже, на час загрози поширення епідемії умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) роботодавця без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу. На період встановленого урядом карантину або впровадження заходів боротьби з коронавірусом. Так унормували поняття дистанційної роботи та надали роботодавцям право направляти працювати вдома під час карантину, при цьому згода працівника на це не потрібна, а оформлення здійснюється наказом без спеціальних змін до трудового договору.

Дистанційна (надомна) робота — це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. Водночас загальна тривалість робочого часу не може перевищувати встановлених трудовим законодавством норм та не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовилися про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені чинним трудовим договором. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети:  http://www.golos.com.ua/article/330499