Рябоконь Сергій  

Пільги й компенсації за роботу в шкідливих умовах

//Праця і зарплата. - 2019. - №24. - С.24. - С.14  ( 26.06.2019 )

- Чи мають право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці працівники, зайняті у виробництві свинцю і лігатури? Чи є нині чинною постанова Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 25.10.74 р. N 298/П-22?

- У якому порядку надаються додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці? Чи зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, час, коли працівник хворів?

З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18.