Коркушко В.  

Про відпустку без збереження зарплати

// Праця і зарплата.- 2015. - №20.- С.13  ( 27.05.2015 )

Відповідь. За пунктом З постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.94 р. № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» до стажу державної служби включається час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, — період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш ніж до досягнення дитиною шести років.
Відповідно до законів України у сфері загально-обов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням і на випадок безробіття, страховий стаж - це період (строк), упродовж якого особа підлягала конкретному виду соціального страхування, та за який щомісяця було сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не менш ніж мінімальний страховий внесок (визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується дохід).
До страхового стажу враховуються також періоди одержання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску...
 
 Полный текст смотри в отделе периодики Областной библиотеки по адресу: Днепропетровск, пр. К. Маркса, 18