Петренко Павло  

Як отримати допомогу після втрати роботи?

//Україна молода. - 2018. - №71. - С.9  ( 01.07.2018 )

Кому надається допомога з безробіття?
 Громадянам у випадку втрати заробітної плати (грошового забезпечення) або інших доходів унаслідок втрати роботи через незалежні від них обставини. На допомогу з безробіття може претендувати застрахована (офіційно працевлаштована) особа. 

Реєстрація безробітних проводиться центром зайнятості за особистою заявою особи і призначається з восьмого дня після реєстрації. 

 Перелік документів, потрібних для реєстрації, можна переглянути на офіційному сайті Дер­жавної служби зайнятості. 

Як визначається розмір допомоги з безробіття? 
Розмір допомоги з безробіття визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу) і залежно від страхового стажу: * до 2 років — 50 відсотків; * від 2 до 6 років — 55 відсотків; * від 6 до 10 років — 60 відсотків; * понад 10 років — 70 відсотків. Мінімальний розмір допомоги з безробіття становить 1440 грн. Залежно від тривалості безробіття, визначена допомога з безробіття становить: * перші 90 календарних днів — 100 відсотків; * протягом наступних 90 календарних днів — 80 відсотків; * у подальшому — 70 відсотків. Люди, які мають страховий стаж менший за шість місяців або були звільнені з попереднього місця роботи за некомпетентність, мають право на допомогу в розмірі 544 грн. Допомога з безробіття не може перевищувати чотириразовий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 липня — 1841 гривня).
 Який строк надання допомоги з безробіття?
 Загальна тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. А для молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах чи звільнилася зі строкової військової служби — 180 календарних днів. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) — не може перевищувати 720 календарних днів. 

Чи можуть відмовити в допомозі з безробіття? Чи можна оскаржити відмову?Підставами для відмови в наданні статусу безробітного є: 1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості необхідних документів; 2) встановлення факту зайнятості особи; 3) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи; 4) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, що припинена на підставі, зокрема: встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації; встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг); припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин. У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову в наданні статусу безробітного особа може оскаржити та повторно подати заяву про надання зазначеного статусу не раніше, ніж через сім календарних днів. 

 Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за тел.: 0 800 213 103. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети:  http://umoloda.kiev.ua/number/3329/188/124416/