Купира Зінаїда  

Закон попереджає: працюй тверезий!

Охорона праці. - 2018. - №4. - С.12-15  ( 01.04.2018 )

За появу в стані сп'яніння роботодавець може звільнити на підставі п. 7 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (КЗпП), при цьому систематичної появи на роботі в такому стані для звільнення працівника законом не передбачено. Уже за одне таке порушення трудової дисципліни можна звільняти. Звільнення за вказаною підставою є правом роботодавця, а не його обов'язком. А от відсторонити від роботи працівника в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння роботодавець зобов'язаний. Хоч і тут можлива дискусія.

 

Питання відсторонення від роботи працівників урегульовано ст. 46 КЗпП України. Таке відсторонення допускається в разі:

 

             появи на роботі в нетверезому стані;

 

             у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

 

             відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки;

 

             в інших випадках, передбачених законодавством.

 

- Згідно з цією статтею, відсторонити працівника у зазначених випадках - не обов'язок, а право роботодавця, що видно із формулювання «відсторонення допускається», однак із цим неможливо погодитись, адже невідсторонення може призвести до негативних наслідків для життя і здоров'я працівника.

У період відсторонення працівника тимчасово не допускають до роботи. Заробітна плата за час відсторонення може як зберігатися, так і не зберігатися. Якщо працівник доведе незаконність відсторонення, час відсторонення має бути оплачений.

Щоб у разі звернення працівника до суду з вимогою про визнання протиправним та скасування наказу про відсторонення від роботи наказ не було скасовано, роботодавець повинен правильно оформити відсторонення. До суду найчастіше звертаються, якщо працівника звільняють з роботи. Розглянемо кожну з підстав для відсторонення від роботи.

НЕТВЕРЕЗИЙ СТАН

 

Поява на роботі в нетверезому стані - це формулювання включає випадки, коли працівник прийшов на роботу у нетверезому стані на початку зміни чи вживав алкогольні напої протягом робочого дня або під час пере-рви. В окремих нормативних актах зазначено, що не можна допускати до роботи працівника в стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, ст. 45 Закону України «Про дорожній рух» визначено обов'язок водіїв проходити передрейсові та післярейсові медичні огляди.

Важливо своєчасно виявити, що нетверезий працівник виконує роботу. На кожному підприємстві діють правила внутрішнього трудового розпорядку, згідно з якими заборонено з'являтися на роботі в стані алкогольного сп'яніння та вживати алкогольні напої під час роботи.

 

Порядок оформлення відсторонення від роботи:

 

1.           Безпосередній керівник підрозділу/ відділу зобов'язаний доповісти керівнику в письмовій формі про те, що працівник перебуває у нетверезому стані. Саме керівник повинен буде вирішити подальшу долю працівника: звільнити чи відсторонити.

 

2.           До доповідної записки треба додати акт про появу працівника на роботі в нетверезому стані, де обов'язково зазначити зовнішні ознаки сп'яніння, та пояснювальну записку працівника про причини появи на роботі в такому стані.

 

 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18