Тубелець О.  

Строковий трудовий договір із мобілізованим працівником: визначаємо дату розірвання

// Праця і зарплата. - 2015. - №9. - С. 23  ( 01.05.2015 )

Трудовим законодавством закріплено низку гарантій за мобілізованими працівниками. Одна з них - збереження місця роботи і середнього заробітку. Детальніше про це йдеться у ч. З ст. 119 КЗпП: у загальному випадку за працівниками, призваними на військову службу за призовом під мас мобілізації, на особливий період, на строк до закінчення особливого періоду або до оголо­шення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада І середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, де вони працювали на час призову. Це означає, що роботодавець за власною іні­ціативою не може звільнити мобілізованого пра­цівника під час проходження ним служби у вказані строки або за наявності інших обставин, вказаних у у. 4 і 5 ст. 119 КЗпП. Проте у випадку, наведе­ному у запитанні, йдеться про строковий трудовий договір. Тому щоб відповісти, треба розібратися з особливостями такого виду трудового договору.
Полный текст смотри в отделе периодики Областной библиотеки по адресу: Днепропетровск, пр. К. Маркса, 18