Строковий чи безстроковий трудовий договір?

//Профспілкові вісті. – 2017. - №13. – С.12  ( 30.03.2017 )

Продовження трудових відносин, тобто вихід працівника на роботу наступного дня після закінчення строкового трудового договору, допуск його до роботи є юридичним фактом, за яким строковий трудовий договір набуває харак­теру безстрокового, укладеного на невизначений термін. Отже, на підставі частини 1 статті 391 КЗпПУ зазначений договір вважається укладеним на невизначений термін.

 

Це має суттєве значення через те, що тепер праців­ницю може бути звільнено тільки на загальних під­ставах. Оскільки чинність строкового трудового до­говору в термін, зазначений у документі, не припи­нялася, а тимчасова працівниця почала працювати на постійній основі, має бути видано наказ про її пе­реведення на постійну роботу.

 

Записи до трудової книжки вносяться відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, у тому числі відомості про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу та звільнення.