Украинская литература въ XIX въкъ. Первый період съ 1798 по 1862 г.
Анотація: Стаття з книги «Історія Росії в ХІХ столітті» автора С.Ф. Русової присвячена історії розвитку української літератури у ХІХ ст. Головне місце у статті займає дослідження творчості Тараса Григоровича Шевченка та діяльності Кирило-Мефодіївського товариства, яке мало величезний вплив на українську літературу та формування національної самосвідомості українців.
 
Аннотация: Статья из книги «История России в ХІХ веке» автора С.Ф. Русовой посвящена истории развития украинской литературы в ХІХ в. Главное место в статье отведено творчеству Тараса Григорьевича Шевченко и деятельности Кирилло-Мефодиевского общества, которое оказало огромное влияние на украинскую литературу и формирование национального самосознания украинцев.
Бібліографічний опис: Русовой, С. Ф. Украинская литература въ XIX въкъ. Первый період съ 1798 по 1862 г. [Текст] : гл.13 / С. Ф. Русовой. - 34 с. // Исторія Россіи въ XIX въкъ. - СПб. : Изд-во Т-ва Бр. А. и И. Гранатъ и Ко, 1907- 1911. - Т.4. - С. 289-317.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 01.08.2019
Кількість переглядів: 1156
Переглянути